postheadericon Начало

      Адвокатската кантора “Моневи” работи на територията на цялата страна и поема граждански, наказателни, административни и изпълнителни дела, както и процесуално представителство по тях.

      Eкипът ни съветва и представлява български, и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с:
- договорни и извъндоговорни облигационни отношения
- семейно и наследствено право
- покупко-продажба и наемане на недвижими имоти и посредничество
- регулация и устройство на територията
- регистрация и пререгистрация на търговски дружества и клонове на чуждестранни търговци на територията на Република България
- участия и защита в обществени поръчки и конкурси
- данъчно облагане и данъчни облекчения
- производства по ликвидация и несъстоятелност
- изготвяне на всякакви видове договори, менителници, записи на заповед
- медиация и извънсъдебно решаване на спорове