Начало

Адвокатската кантора “Моневи” е в състав от трима адвокати и работи на територията на цялата страна и поема граждански, семейни, наказателни, административни и изпълнителни дела, както и пълно процесуално представителство по тях. 

Предлагаме безплатни онлайн консултации по телефон, електронна поща, вайбър или фейсбук.

Eкипът ни съветва и представлява български, и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с:

 • наказателно право и процес, ПТП, обезщетения
 • договорни и извъндоговорни облигационни отношения
 • семейно и наследствено право, родителски права, издръжки, разводи, пътувания на деца в чужбина
 • покупко-продажба и наемане на недвижими имоти и посредничество
 • регулация и устройство на територията
 • регистрация и пререгистрация на търговски дружества, НПО и клонове на чуждестранни търговци на територията на Република България
 • участия и защита в обществени поръчки и конкурси
 • данъчно облагане и данъчни облекчения, данъчни ревизии
 • производства по ликвидация и несъстоятелност
 • събиране на дългове
 • изготвяне на всякакви видове договори, менителници, записи на заповед
 • медиация и извънсъдебно решаване на спорове
 • консултации по новия европейски регламент за защита на личните данни /GDPR/, фирмен анализ и конкретни управленски и софтуерни GDPR решения
 • подготовка, регистрация и консултации по управление на социални предприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и други на територията на цялата страна.