Адвокат Антон Руменов Монев

    Адвокат Антон Руменов Монев е роден през 1984 година в град Разград. Завършил е висше образование „Право” в град Русе, Русенски университет “Ангел Кънчев” през 2009 година. Член на Адвокатска колегия град Разград. Член на Дисциплинарният съд към Адвокатска колегия град Разград.

     Допълнителна професионална квалификация:

      1. Завършил обучение “Управленски умения” – програма на “Академия за социална политика” при Българско училище за политика към Нов Български Университет.

      2. Завършил обучение “Политически мениджмънт” – програма на Института за социална интеграция

      Работи в сферата на наказателното право. Владее английски и немски език.