Полезни връзки

Община Разград – www.razgrad-bg.org

Окръжен съд Разград – www.razgrad.court-bg.org

Административен съд Разград – www.admcourt-rz.org/

Българския правен портал – www.lex.bg

Правно информационни системи “АПИС” – www.apis.bg

ИНФО-М – софтуер, компютърна поддръжка, уеб сайтове – www.info-m.eu 

Профил на купувача- Софтуер за въвеждане, организация и поддръжка на електронни досиета  /за възложители по смисъла на ЗОП/ http://профилнакупувача.com/