Адвокат Румен Николов Монев

      Адвокат Румен Николов Монев е роден през 1956г. в град Разград. През 1979г. завършва висше образование „Педагогика” в град Велико Търново.

      През 1989г. завършва висше военно образование във Военна академия „Г.С.Раковски” град София.
      През 1998г. завършва и висше образование „Право” в град Варна. Член е на Адвокатска колегия град Варна.
      Работи в сферата на гражданското и наказателното право.
      Владее руски език.